Bojos per la Física

Bojos per la ciència 2018
física


Institut de Ciència de Materials de Barcelona ( ICMAB )

L'Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB) és un centre de recerca del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la organització de recerca més gran a Espanya que focalitza la seva investigació en recerca bàsica i aplicada. L'ICMAB, que compta amb més de 20 anys d'experiència, acull 220 persones amb 57 científics permanents. La missió inicial i contínua de l'ICMAB és generar nou coneixement en Ciència de Materials i transferir-lo a la societat, particularment a la indrustria dins de l'Àrea Europea de Recerca.

Sessions:
  • Nanomaterials per a l’energia: cèl·lules solars i bateries
  • Anterior Següent