Bojos per la Física

Bojos per la ciència 2018
física

Presentació general

L’any 2013, la Fundació Catalunya-La Pedrera va crear el programa Bojos per la ciència per a l’estímul del talent científic entre els joves. Dins d’aquest programa marc, neix el 2016 Bojos per la Física, una proposta conjunta de l'Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) i l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2). El projecte compta amb la col·laboració del Sincrotró ALBA, la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB) i MónNatura Pirineus.

Objectius

Bojos per la Física és un curs d'un any de durada dirigit als estudiants del primer any de batxillerat de la modalitat de Ciències i Tecnologia amb especial interès i talent per la Física. L’objectiu bàsic d’aquest projecte és fomentar la vocació científica d’aquests joves i en especial el seu entusiasme per la física.

Descripció del curs

El curs consta de 16 sessions, en dissabtes al matí (10:00-14:00) l’any natural 2018 (vegeu més informació al programa del curs).

Cada sessió consta de dues parts. Una primera dedicada a la presentació del tema (aprox. 1h) i la resta en format de taller, que també inclou un descans de 30 min.

Les sessions es realitzen en espais de diferents centres catalans de recerca en Física.

En algunes de les sessions l’alumnat pot trobar idees i propostes per al seu Treball de Recerca de Batxillerat que podrà dur a terme, si és el cas, amb el suport del professorat del curs.

Més informació del programa

Informació general del programa: http://www.bojos-ciencia.fundaciocatalunya-lapedrera.com/

Facebook: https://www.facebook.com/LaPedrera.Fundacio/

Twiter:@PedreraFund, @PedreraCiencia

Instagram: @lapedrera_ciencia