Bojos per la Física

Bojos per la ciència 2018
física

Coordinadors del Programa

El programa Bojos per la Física està coordinat per l'Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) i per l'Institut de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)


Institut de Física d'Altes Energies (IFAE)

Sebastián Grinschpun

Communication and Public Relations Manager

Alícia Labián

Communication OfficerInstitut de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)

Àlex Argemí

Marketing and Communication Manager

Ana de la Osa

Events & Outreach Coordinator