Bojos per la Física

Bojos per la ciència 2018
física

Inscripcions

Bases del Programa Bojos per la Física

El límit de candidatures que pot presentar cada centre educatiu és de 3. En cas de rebre més de tres candidatures d’un mateix centre educatiu, es demanarà al centre que reconsideri les candidatures i que en deixi només tres.

Per a la consideració de les candidatures és imprescindible:

 • L'alta en línia a través d'aquest formulari d'alta per part que ha de realitzar el pare, mare o representant legal de l’alumne/a interessat/da.
 • Sol·licitud en línia a través del formulari de sol·licitud per part de l’alumne/a. El temps previst per omplir el formulari és superior a 15 minuts. L'aplicació no permet guardar una resposta a mitges. Tingues-ho en compte
 • La recomanació confidencial d’un professor/a de física (actual o anterior) que tingui prou informació de l’alumne/a candidat. (Enllaç al formulari)
 • La recomanació confidencial del tutor/a, cap d’estudis o director/a del centre. (Enllaç al formulari)

Algunes observacions de caire general:

 • Només és possible inscriure’s a dos cursos com a màxim del programa Bojos per la Ciència.
 • Per a qualsevol informació escriviu un correu a bojosperlafisica@ifae.es indicant en l’assumpte del correu Bojos per la Física.

Procediment d’inscripció

La inscripció a Bojos per la Física requereix de la presentació de la candidatura de l’alumnat interessat, procés que consta de dos passos imprescindibles:

 • La tramesa en línia del formulari d'alta, que ha de realitzar el pare, mare o representant legal de l’alumne/a interessat/da i amb el qual es rebrà un número de sol·licitud.
 • Rebut el número de sol·licitud (Que us arribarà via email, un cop feta la revisió del formulari d'alta), la tramesa en línia del formulari de sol·licitud, que ha de tramitar l’alumne/a interessat.

Procediment per adjuntar les recomanacions

Tramesa en línia de dues recomanació confidencials a càrrec de dos professors docents:

 • Un professor/a de física amb prou informació sobre l’alumne per emetre la recomancació sobre l’estudiant interessat. (Enllaç al formulari
 • El tutor/a, cap d’estudis o director/a del centre on està inscrit actualment l’estudiant interessat. (Enllaç al formulari  Les dades demanades en els formularis són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. Amb el fet de tramitar-les, s’autoritza que totes les dades facilitades s’incorporin a un fitxer de l’Institut de Física d’Altes Energies-IFAE (UAB, Edifici Cn, 08193 Bellaterra, Baracelona CIF Q5856257J) i de Fundació Catalunya-La Pedrera (Passeig de Gràcia, 92 - 08008 Barcelona, CIF G-65345472) i que té com a finalitat la gestió del programa Bojos per la física. A més, s’autoritza que el correu facilitat sigui el canal de contacte amb l’estudiant interessat, a l’hora que serveixi de canal per fer arribar informació sobre la Fundació Catalunya-La Pedrera i l’IFAE. En qualsevol cas, la persona sol·licitant té dret a accedir, rectificar i cancel·lar aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament. Amb l’enviament dels formualris requerits, s’entén que s’han llegit i s’accepten les bases del programa Bojos per la Física.