Bojos per la Física

Bojos per la ciència 2018
física

Perfils candidats

Bojos per la Física és un projecte que es desenvoluparà durant l’any natural 2018 i que està dirigit al foment de la recerca en Física entre alumnes de Batxillerat que tinguin capacitats i interessos destacats en aquesta matèria. Per aquest motiu, els estudiants interessats en participar al programa han de complir els següents requisits:

  • Cursar 1r de Batxillerat en la modalitat de Ciències i Tecnologia durant curs 2017-2018.
  • Mostrar especial motivació, interès i curiositat per la recerca experimental i teòrica en física i també en les seves aplicacions.
  • Tenir un bon expedient acadèmic.
  • Mostrar bones habilitats interpersonals i de comunicació.
  • Mostrar il·lusió en participar i comprometre's a aprofitar les oportunitats que ofereix el programa Bojos per la Física durant l’any 2018.