Bojos per la Física

Bojos per la ciència 2018
física

Procés de selecció

Calendari

El procés de selecció dels 24 seleccionats per a assistir al programa Bojos per la Física es desenvoluparà seguint el següent calendari:

12 setembre-30 octubre 2017: Inscripcions dels estudiants
24 d’octubre-5 de novembre 2017: Selecció de candidats
24 octubre-12 novembre 2017: Entrevistes personals als candidats
27 novembre- 30 de novembre 2017: Comunicació als estudiants seleccionats
30 de novembre-1 desembre 2017: Comunicació als estudiants no seleccionats
27 novembre-11 desembre 2017: Els estudiants fan el pagament dels cursos a la Fundació Catalunya-La Pedrera
12 de gener de 2018: Acte d'inauguració de Bojos per la Ciència 2016 al Món St Benet
A partir del 13 de gener de 2018: Inici dels cursos (veure calendari dins de cada curs)

Requisits

Per al procés de selecció dels candidats es tindran en compte:

  • Els expedients dels alumnes presentats.
  • La recomanació del professorat de física i del tutor o cap d’estudis o director del centre de cadascun dels alumnes.
  • Les impressions obtingudes en les entrevistes individualitzades realitzades als 40 alumnes preseleccionats, sense la presència de pares, mares, tutors legals o professorat.

Pagament

Preu del curs: 180 €

Les despeses de l’acció formativa corren a càrrec de la Fundació Catalunya-La Pedrera. Tot i això els participants abonaran una quantitat corresponent a les despeses d’organització i gestió del programa.

El preu del curs inclou el desplaçament a MónNatura Pirineus per la darrera sessió i l'acte de cloenda, així com el dinar, sopar, esmorzar i pernoctació al centre.

Tramitació: Ingrés o transferència bancària
Número de compte: ES65 0081 0556 7900 0190 7396 (Banc Sabadell)
Concepte: BXC1608 + nom i cognom (de l’alumne)+ DNI
Terminis: Abans de l'11 de desembre de 2017 cal fer el pagament i enviar el comprovant de l’ingrés a coneixement@fcatalunyalapedrera.com. Previsiblement abans del 21 de desembre s’enviarà un correu electrònic de confirmació de recepció de l’ingrés.

Important

El pagament s’ha de fer efectiu segons el termini establert un cop s’hagi conclòs la selecció de candidatures. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.

El programa Bojos per la ciència basa el procés de selecció en les qualitats dels candidats, cap estudiants serà exclòs del Programa per una raó econòmica.

La Fundació Catalunya-La Pedrera estudiarà la concessió de beques als candidats que justifiquin documentalment no poder fer front a l’import de matriculació.

Qualsevol dubte respecte el pagament, cal contactar amb coneixement@fcatalunyalapedrera.com